Gợi ý giải đáp - TTXH 49 (C11)


 

11. Tại sao ĐTC Phanxicô nói: Gia đình không phải là một vấn đề hay một cơ chế đang gặp khủng hoảng?

Đôi khi các phương tiện truyền thông có xu hướng trình bày gia đình như một thứ mô hình trừu tượng hoặc như một khu vực xung đột ý thức hệ mà người ta có thể chấp nhận hay từ khước, bảo vệ hay tấn công. Thực ra, gia đình là một thực tại sống động, là một môi trường, nơi mà mọi người có thể học biết truyền thông có ý nghĩa gì trong một tình yêu trao ban và đón nhận. Cuộc sống gia đình cho thấy chúng ta ràng buộc với nhau như một thực tại duy nhất với nhiều cá vị độc đáo và nhiều quan điểm phong phú khác biệt. Gia đình là một môi trường trong đó chúng ta học truyền thông bằng kinh nghiệm gần gũi. Gia đình là một khung cảnh diễn ra truyền thông, là một “cộng đồng truyền thông”. Gia đình là một cộng đồng trợ giúp, tôn vinh sự sống và sinh hoa kết quả. Gia đình sẽ trở nên đẹp nhất khi biết dùng chứng tá để tích cực truyền thông vẻ đẹp và sự phong phú của mối tương quan giữa người nam và người nữ, giữa cha mẹ và con cái.