Nguyệt ký T 02/2015

Một số hoạt động của các GX trong hạt Xóm Mới, tháng 02/2015

1, GX Tử Đình khánh thành đền thánh Phê-rô
2. GX Tử Đình: cảm tạ và tri ân
3. GX Thạch Đà: ngày truyền thống BN
4. GX Bắc Dũng: hội chợ Mùa Xuân
5. GX Hà Nội: xuân tri ân

Còn hoạt động của nhiều GX khác, đã đăng bài, nhưng chưa kịp đưa vào video này

Video khác