Cha Sở nhanh trí.

Truyện kể rằng: Trong một xứ đạo kia có ông Trùm (Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ) rất mừng vì bà nhà mới hạ sinh được một cháu thật xinh. Đến ngày lành tháng tốt ông Trùm mang cháu đến giếng rửa tội. Vốn có thiện cảm đặc biệt với "cánh tay phải" của mình, cha sở nhất định giảng một bài hùng hồn trong Thánh Lễ để cho ông Trùm được nở mặt với bà con: - Thưa quí ông bà  anh chị em,
Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài đã thực hiện một kỳ công kiệt tác trong xứ chúng ta nói chung và nơi gia đình ông Trùm nói riêng. Chúa đã đưa em ra khỏi hư vô, cho em làm người. Đặc biệt hôm nay, Ngài còn cho em được trở nên con cái Chúa, một ơn vĩ đại vô cùng. Mai này, nếu Chúa muốn, Chúa sẽ kêu gọi em trở thành một tu sĩ, một linh mục, rồi giám mục, hồng y! Và biết đâu, nếu thánh ý Chúa xe định, bé sẽ trở thành Đấng kế vị Thánh Phêrô cai quản Giáo Hội Chúa nơi trần gian! Với Chúa, không có gì là không thể làm được!"
Ông Trùm ngồi dưới nghe Cha nói thấy mát ruột, nhưng ông cũng cảm thấy bồn chồn làm sao. Ông đã quyết định lên tòa giảng và khẽ nhắc cha:
- Bẩm cha, là cháu gái ạ! ...
- Cái gì? Đôi mắt cha trợn trừng như muốn hỏi "thật sao?" nhưng chỉ ngập ngừng trong chốc lát, cha đã ứng khẩu kịp thời:
- Và nếu Chúa muốn, Cháu cũng có thể sẽ trở thành Bạn Trăm năm  của Chúa.