Giáo xứ Phú Trung

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ: 
1434 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 3971 4164
NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ: năm 1974 
BỔN MẠNG GIÁO XỨ: Thánh Phanxicô Xaviê (03/12)
Cha xứ

LM. chánh xứ   Giuse Maria Lê Quốc Thăng
Năm sinh: 1966
Năm thụ phong Lm: 2001
LM. phụ tá  Phêrô Ngô Lập Quốc
Năm sinh: 1997
Năm thụ phong Lm: 2011

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

Giờ lễ hằng ngày

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật
05.00
17.30
 
05.00
17.30
 
05.00
17.30
 
05.00
17.30
 
05.00
17.30
 
05.00
17.30
 
05.00
07.00
16.30
18.00

RỬA TỘI - GIẢI TỘI

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ