Giáo khu 1

- Bổn mạng : Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
- Ngày kính  : 29/6
- Số giáo hữu : 158 giáo dân với 37 gia đình

⇒ Khu 1 nằm trên đường Hưng Phú kéo dài từ cầu chữ Y đến đường Lê Quang Kim gồm phường 10. Nhà cửa thưa thớt do giải tỏa ở bờ sông, đa số là dân lao động nghèo, luôn đối diện với bao lo toan, vất vả của cuộc sống. Kinh tế khó khăn nên giáo dân nguội lạnh trong việc đạo đức.

Ban chấp hành Giáo khu 1 :
  + Trưởng khu :  Agnes Trần Thị Tố Nga
  + Phó khu       :  Giuse Hoàng Minh Chánh