Giáo khu 2

- Bổn mạng : Lễ Đức Mẹ Mân Côi
- Ngày kính  : 07/10
- Số giáo hữu : 329 giáo dân với 74 gia đình

⇒ Khu 2 nằm trên đường Hưng Phú kéo dài từ đường Lê Quang Kim đến đường Phạm Hùng gồm phường 10. Đa số sinh sống bằng nghề lao động phổ thông va buôn bán nhỏ. Đời sống kinh tế còn nghèo nàn, vất vả nên việc giữ đạo gặp nhiều khó khăn, yếu kém.
⇒ Một trong những chương trình đóng góp đầy ý nghĩa và đáng ghi nhận ở giáo khu đó là tổ chức " nuôi heo đất " trong các gia đình theo sự gợi ý của Cha sở cũng như sự đồng ý của đông đảo giáo dân trong giáo xứ để nấng cấp nhà thờ được rộng rãi, khang trang, mua thêm ghế, quạt, bãi giữ xe được trang bị bằng hàng rào cho an toàn hơn.

Ban chấp hành giáo khu 2 :
 + Trưởng khu : Anna Võ Thị Thanh Lịch
 + Phó khu      : Maria Nguyễn Thị Hồng