Đấng trở nên" lương thực" cho con người


"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Để duy trì sự sống của con người, ăn và uống là không thể thiếu. Thiên Chúa quan tâm đến nhu cầu ấy khi Người đã nuôi dân trong sa mạc bằng nước từ tảng đá và man-na từ trời rơi xuống. Đức Giê-su cũng đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn dân chúng đi theo Ngài. Và Ngài còn bảo các môn đệ hãy xin Chúa Cha ban cho họ lương thực hàng ngày.
Thứ lương thực cần phải xin ấy không chỉ là cơm bánh, nhưng còn là chính Đức Giê-su, Đấng trở nên “lương thực” cho con người, để con người nên “lương thực” cho nhau. Đây là điểm khác biệt đem lại ý nghĩa cao quý cho ơn gọi Ki-tô hữu. Đang khi con người ở mọi nơi giành giật nhau miếng ăn, của cải, và quyền lực thì Ki-tô hữu được Đức Giê-su biến đổi để sống khiêm nhường, hiền lành, và biết chia sẻ một cách quảng đại.
Hiệu quả của bí tích Thánh Thể không dừng lại ở việc nuôi sống linh hồn chúng ta, nhưng là thúc đẩy chúng ta thực hiện điều làm nên Ki-tô giáo, đó là Yêu Thương.
Thực hành:
1.      Cha mẹ và con cái khuyến khích nhau tham dự thánh lễ mỗi ngày.
2.      Sẵn sàng trợ giúp ai đó đang cần đến mình.