Lược sử

Năm thành lập: 

 1999

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Lên Trời

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.00
Thứ 4: 
17.00
Thứ 5: 
17.00
Thứ 6: 
17.00
Thứ 7: 
17.00
CN: 
05.30
09.30
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
Thứ 7
17.30
20.00