Hội đồng MV giáo xứ

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân định gồm 30 thành viên, được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc trao ủy nhiệm thư vào ngày 01/01/2015 với nhiệm kỳ 5 năm.