Chúc mừng Bổn mạng 10.2015


 
MỪNG KÍNH THÁNH TÊRÊSA 
01.10
MVTT CHÍ HÒA CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CÁC THÀNH VIÊN

Teresa Vũ Thị Hà
Teresa Trần Thị Lan
Teresa Trần Thị Mỹ Hằng