Bổn mạng liên nhóm MVTT Chí Thọ Nhì

Thánh lễ mừng kính Thánh sử Luca – Bổn mạng Liên nhóm MVTT Chí Thọ Nhì, được cử hành vào lúc 09g45 thứ Bảy 17.10.2015 tại thánh đường giáo xứ Mẫu Tâm, giáo hạt Chí Hòa.

Xem chi tiết