151017 Sinh hoạt liên nhóm MVTT Chí Thọ Nhì

Trước Thánh lễ, đúng 08g00, các thành viên MVTT đón đoàn rước Cung nghinh Lời Chúa và lắng nghe cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, linh mục đồng hành MVTT hạt Chí Hòa, công bố Lời Chúa.
Tiếp theo, cha Giuse Phạm Bá Lãm, linh mục hạt trưởng giáo hạt Phú Thọ, đã nói lời tuyên bố khai mạc. Các trưởng nhóm của Gia đình MVTT Chí Thọ Nhì đã báo cáo tóm tắt các hoạt động của từng nhóm trong năm vừa qua. Xen kẽ giữa các báo cáo là những chia sẻ của các linh mục đồng hành và những bài hát cử điệu “Tâm ca truyền thông” và “Truyền thông trong Chúa”.