Tháng 11.2015

HỌP LINH ĐẠO THÁNG 11
 

Khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 24/11/2015

Thảo luận:

- Giới thiệu thành viên mới trong gia đình mục vụ Truyền thông hạt Xóm chiếu.
- Phổ biến một số chương trình của Giáo Phận
- Phân công chia công tác cho anh em trong hạt trong ngày lễ bổn mạng tại giáo xứ Bình Sơn.

Kết thúc lúc 8 giờ 15 ngày 24/11/20154