Mình & Máu Chúa...Lm Tri Công Vị

Chúng Ta Sống Thánh Hóa Nhờ Thông Phần
Mình Và Máu Chúa
   
Khi dâng Thánh lễ, chúng ta thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu cứu độ chúng ta: Thánh Phaolô làm chứng về điều này “Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng Tạ ơn, rồi bẻ ra và nói “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Ta <HOC EST CORPUS MEUM> hiến tế vì anh em, anh em hãy làm như Ta, và làm để tưởng nhớ đến Ta”. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói “Đây là chén Máu Ta <HIC EST SANGUINIS MEUM>, máu đổ ra để lập giao ước mới, mỗi khi uống, Anh em hãy làm như Ta vừa làm để tưởng nhớ đến Ta. Thật vậy, cho tới ngày Chúa lại đến, mỗi lần ăn BÁNH và uống CHÉN này là Anh em LOAN TRUYỀN Chúa đã chịu chết.
   1. Vậy sống dâng Thánh Lễ là để loan báo Chúa đã chết và để tưởng niệm ĐẤNG đã hiến Mạng Sống vì chúng ta. Chính Người nói: “Không có Tình Thương nào cao quý hơn Tình Thương của Người đã Hy Sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
   2. Vậy Tình thương Đức Kitô đã chết cho chúngta, thì khi tưởng niệm người trong giờ SỐNG DÂNG THÁNH LỄ, chúng ta xin thiên Chúa ban lòng mến cho chúng ta nhờ THÁNH THẦN lửa yêu ngự đến.
   Chúng ta khẩn khoản nài xin ơn này là vì tình thương Đức Chúa Giêsu đã vui lòng chịu đóng đinh vì yêu chúng ta, thì xin Chúa cũng cho chúng ta khi đã nhận ơn Thánh Thần, biết coi thế gian như bị đóng đinh đối với chúng ta, và chúng ta đóng đinh với thế gian. Khi noi gương cái chết của Đức Giêsu Chúa chúng ta, thì cũng như Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống và sống cho Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy sống một đời sống mới, và một khi lãnh ơn Bác Ái, chúng ta hãy chết đối với tội lỗi và sống cho Chúa.
   3.  Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta. Nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả thật, việc thông phần vào THỊT MÁU Đức Giêsu, khi chúng ta ăn BÁNH và uống CHÉN MÁU của Người, cũng hám chứa ý là chúng ta phải chết đối với thế gian, phải sống đời sống MỚI, tiềm tang với Đức Giêsu nơi Thiên Chúa, và phải đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng xấu xa và đam mê bất chính của nó.
   
Kết luận: Sở dĩ sống như thế để mọi Kitô hữu, những kẻ yêu mến Chúa và tha nhân, dù không được cống hiến khổ hình là chịu đựng đau khổ trong thân xác, thì cũng được uống Chén yêu Thương của Chúa, để một khi đã uống say, họ kiềm chế các chi thể của mình ở trên trần gian, và một khi đã mặc lấy Giêsu thì họ không còn lo thỏa mãn những ham muốn của xác thịt nữa, cũng chẳng màng chiêm ngắm những gì mắt thấy, nhưng chiêm ngắm những gì mắt không thấy. Quả thật, khi sống và thực hành Đức Ái, là chúng ta uống chén của Chúa, còn thiếu Đức Ái thì dù có nộp mình để chịu thiêu cũng chẳng được ích gì.
   Nhờ Hồng Ân Đức Ái, chúng ta được Chúa ban cho ơn này là: Thực Sự Trở Nên Điều Chúng Ta Sống Dâng Thánh Lễ, cử hành cách huyền nhiệm trong Hy Lễ Thập Giá của Đức Giêsu.
   Mong thay mọi người khao khát sống kết hợp Thánh Lễ hằng ngày làm một với Giêsu.
Lm. Gioan Kim Khẩu Tri Công Vị