Lược sử

Gia đình MVTT Phú Nhuận thuộc Liên nhóm hạt MVTT Sài Định Nhuận
Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ngày 11-5-2013 tại Trung tâm mục vụ TGP.TPHCM