Bài giảng lễ liên nhóm MVTT 2016

Lễ thánh Phanxicô Salesiô, bổn mạng MVTT Gò Vấp-Phú Nhuận-Xóm Mới.
Nhà thờ GX Bến Hải, sáng 23/1/2016.
Cha Đa-minh Nguyễn Vĩnh Hiệp, đồng hành MVTT Gò Vấp, chủ tế; Cha Giuse Vũ Hữu Hiến, TB MVTT Tgp Sài Gòn, giảng lễ.

(An-tôn Lê Tân)

Video khác