Giáo khu Giuse Thợ

Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ . Kính ngày 01.05

Ban chấp hành giáo khu:

- Trưởng khu: Gioan Baotixita Nguyễn Công Thu - Sn 1960

- Phó khu 1: Giuse Nguyễn Đình Trọng - Sn 1968

- Phó khu 2: Giuse Phạm Văn Như - Sn 1954

- Thư ký kiêm Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Kim Yến