Mục đích

Câu lạc bộ Media của Gia đình MVTT Sài Gòn là nơi giao lưu và thực hành chuyên môn của các thành viên MVTT có khả năng trong lãnh vực Nhiếp ảnh, Video và Audio, giúp nhau nên thánh khi sinh hoạt trong những lãnh vực này.

  1. Giao lưu: Gặp gỡ nhau, giúp nhau sống linh đạo của người nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Video và Audio Công giáo. Trao đổi về chuyên môn với những người hoạt động trong ngành.
  2. Nghiên cứu: Không ngừng học hỏi nghiên cứu về chuyên môn.
  3. Sáng tác: Cùng nhau tạo các tác phẩm Nhiếp ảnh, Video và Audio để làm PR cho Chúa và Giáo hội.
  4. Phục vụ: Đáp ứng nhu cầu về Mục vụ Nhiếp ảnh, Video và Audio cho các cộng đoàn.
  5. Đào tạo: Trợ giúp những khóa huấn luyện về Mục vụ Nhiếp ảnh, Video và Audio.
Đếm Nguyệt Tác: 
0