Thành viên

Thành viên câu lạc bộ Media gồ những người:

  • Đã tham dự các khoá học Tổng hợp MVTT và đã tuyên hứa,
  • Có khả năng media: chụp hình, quay phim, thu âm, sử dụng vi tính, ra thành phẩm…
  • Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi nâng cao tay nghề,
  • Biết sống hoà hợp với mọi thành viên media khác,
  • Yêu mến Chúa và Giáo Hội, say mê việc tông đồ,
  • Được chủ nhiệm câu lạc bộ tuyển chọn,
  • Được phân công nhiệm vụ: chủ nhiệm, thư ký, thủ quỹ, các trưởng và thành viên của các khối nhiếp ảnh, video, audio... Những người lãnh những chức vụ này phải được cha trưởng ban MVTT đồng ý.
Đếm Nguyệt Tác: 
0