Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

.
Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C
Lòng Thương Xót Chúa.
Lời Chúa: Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.
       Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
      Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"
     Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong một căn phòng đóng kín vì sợ người Do-thái. Thân xác vinh quang của Chúa tựa hồ như một luồng ánh sáng chiếu qua những khung cửa kính. Để củng cố niềm tin, Chúa cho các ông xem những vết thương trên tay chân của Người khiến cho các ông hết sức vui mừng. Rồi Chúa nói với các ông: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Điều đó có nghĩa là: Chúa Cha đã sai Người đến trong thế gian để cứu chuộc nhân loại, thì Chúa Giêsu cũng sai các ông đi để đem lại ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng mà cứu rỗi nhân loại.
     Lòng thương xót của Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia, điều vô cùng quan trọng là Chúa Giêsu trao quyền tháo cởi và cầm giữ cho các tông đồ. Để các ông nhận lãnh ơn chữa lành và thực hành các phép lạ để đặt nền móng cho Giáo Hội sơ khai, cũng là chìa khoá của sự tháo cởi và cầm buộc được lưu truyền qua muôn ngàn thế hệ.
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng lời Chúa đã nói: “ Phúc cho những ai không thấy mà tin.” Là kim chỉ nam cho cuộc sống hôm nay để chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa, nhờ đó Đức tin của chúng con mỗi ngày được mạnh mẽ và sốt sắn hơn. Amen