Sinh hoạt liên nhóm MVTT Sơn Môn

Liên nhóm MVTT Sơn Môn (Tân Sơn Nhì và Hóc Môn) đã cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thong lần thứ 50, vào lúc 19 giờ,  ngày Thứ Năm  07/4/2016,tại phòng họp giáo xứ Phú Thọ Hòa.
Xem chi tiết