Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C

.
Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C
Lời Chúa: Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.
     Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
     Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
      Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!" Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết.
      Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
      Qua đoạn Tin Mừng chúng ta nhận thấy câu chuyện đã xảy ra trên bờ hồ Tibêria xứ Galiêa, nơi các môn đệ đã quen thuộc với nghề đánh cá. Đây cũng là nơi các ông đã được Chúa báo trước rằng các ông sẽ gặp Ngài tại Galilêa, Chúa đến để củng cố sự dấn thân của các tông đồ và chúng ta biết rõ điều gì đã xảy ra cho các tông đồ là Chúa đã đến với các ông bằng một phép lạ với một bữa ăn, bữa ăn bổ sức trong tinh thần tình Thầy trò, để các ông có sức mạnh và niềm vui mà chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận.
     Đời sống lam lũ làm ăn chiếm cả thời giờ của chúng ta, làm ngày rồi lại tăng ca, làm như trâu, nên mới có câu “đi cày”. Vì thế, nhiều khi chúng ta quên cả Chúa và không nhận ra Chúa như các tông đồ trong Tin Mừng hôm nay. Sau một đêm thức trắng mà không bắt được một con cá nào, họ chèo thuyền về bến. Chúa Giêsu hiện ra hỏi họ một câu đầy thân tình: “ Này, các con có gì ăn không?” Các ông không nhận ra Chúa là vì mệt nhọc, bực bội, nên trả lời khô khan rằng: “ không có.” Chúng ta không nhận ra Chúa vì thiếu lòng yêu mến Chúa, trong khi các tông đồ trở về bến, chỉ có một mình Gioan nhận ra. Vì theo Phúc Âm, ông là môn đệ Chúa yêu thương. Yêu thương là tần số đặc biệt để cảm nhận ra người mình yêu thương, vậy chúng ta có yêu thương Chúa không?
      Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Chúa mỗi ngày. Để chúng con tin là Chúa đang sống, đang đến, và đang ở thật gần bên chúng con trong mỗi Thánh lễ.  Amen.