Thứ ba đầu tháng

Mỗi thứ ba đầu tháng,

các thành viên đến TTMV

vào lúc 17g

để giao lưu trong câu lạc bộ MVTT

và lúc 18g30

tham dự Thánh lễ hằng tháng của Gia đình MVTT Sài Gòn.