Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C

.
Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C
Lời Chúa: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau.
      Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
     Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi… Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.”
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
     Đoạn Tin Mừng khởi đầu những tâm sự của Chúa Giêsu, mà thánh Gioan tường thuật ngay sau lúc Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly để đi làm công việc bán thầy và trong cái xấu tột cùng của sự phản bội, Thiên Chúa  lại thực hiện chương trình mầu nhiệm cứu chuộc của Người.
    Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta noi gương Ngài, dùng tình yêu hóa giải hận thù, khi yêu thương chúng ta trở nên giống Chúa và được gọi là con cái sự sáng. Và chắc chắn chúng ta sẽ được phần thưởng Nước Trời, còn như Giuđa bởi cứng lòng mà chết đau đớn trong tuyệt vọng, không biết trông cậy vào lòng nhân từ của Chúa, không biết chạy đến Chúa với lòng khiêm nhu sám hối để được Chúa nhân hậu thứ tha mà chết trong tủi nhục.
    Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp mỗi người chúng con thực thi giới răn yêu thương. Xin đổ tràn tình yêu của Chúa xuống trên chúng con để chúng con có thể yêu mến Chúa và yêu thương anh em thật lòng mình và yêu trong mọi hoàn cảnh.  Amen