Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C

.
Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C
Lời Chúa: Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
      Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
    Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: `Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Chúa Giêsu không giới hạn Nước Chúa trong bốn bức tường nhà thờ vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì thế, điều quan trọng không phải là ở trong hay ngoài nhà thờ, nhưng là ở trong hay ở ngoài tình yêu. Ai ở ngoài nhà thờ mà ở trong Tình Yêu thì người ấy đã ở trong Nước Chúa. Trái lại, những ai ở trong nhà thờ mà không có Tình Yêu, thì người ấy vẫn còn ở ngoài Nước Chúa.
     Là người Ki tô hữu chúng ta phải biết kết hợp và cầu nguyện với Thần Khí của Chúa, nếu chúng ta để Ngài ngự trị trong tâm hồn chúng ta, để Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta, thì lúc bấy giờ tất cả mọi sự sẽ hòan toàn được thay đổi. Điểm lo lắng của chúng ta không còn là một lề luật hay một nền luân lý như vào thời ông Môi sê, nhưng là chính con người của Chúa Giêsu sẽ thay đổi và cứu độ chúng ta.
      Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con bình an của Chúa, thứ bình an mà người đời không thể cho được. Xin đoái thương ban cho chúng con ơn hiệp nhất và bình an theo ý Chúa muốn, để chúng con được thư thả mà phụng thờ Chúa và được hạnh phúc an nghỉ trong Chúa cho đến muôn đời.  Amen