Họp mặt Di dân Phát Diệm (P2)

Bài thuyết trình của cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Tổng TK UB Di dân HĐGM VN về đề tài: "Lời Giải Đáp Của Tin Mừng Lòng Thương Xót" tại buổi Họp mặt anh chị em Di dân Phát Diệm, nhà thờ Phát Diệm, hạt Phú Nhuận, Tgp Sài Gòn T Bảy 30/4/2016

Video khác