Giáo họ Gioan Baotixita

GIÁO HỌ GIOAN BAOTIXITA
 

- Bổn mạng: Lễ Thánh Gioan Baotixita (24/06)
- Ban chấp hành khóa 11 (2010-2014):

  • Trùm chánh: Ông Gioan B. Nguyễn Hữu Ký
  • Trùm phó: Ông Giuse Lê Văn Nga
  • Thư ký: Ông Phaolô Đỗ Ngọc Châu
  • Thủ quỹ: Ông Giacobe Nguyễn Hữu Mạnh