Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C

.
Chúa Nhật VII Phục Sinh Chúa Thăng Thiên Năm C
Lời Chúa: Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.
     Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
     Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
     Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
      Bài Tin mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã hiện ra với các môn đệ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nhằm mục đích dạy các ông hiểu Người phải trải qua cuộc tử nạn và phục sinh đúng như lời Kinh thánh, và các ông có bổn phận làm chứng về những điều mắt thấy tai nghe. Người cũng hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần đến giúp đỡ các ông. Sau đó Chúa Giêsu lên trời đang khi giơ tay chúc lành cho các ông gần làng Bêtania, rồi các ông trở về Giêrusalem cầu nguyện đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.
     Trong cuộc sống có biết bao nhiêu người chưa được nghe lời của Chúa, chưa nhận biết Chúa ! Biết bao nhiêu người còn đang đợi được lắng nghe lời của Chúa và được nghe rao giảng Tin Mừng, 
là người Kitô hữu chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa và 
chúng ta phải bảo vệ môi trường, xây dựng vũ trụ, làm đẹp trái đất. Chúng ta phải sống bác ái trong tình yêu hiệp nhất, phải tích cực quảng đại chia sẻ và nhiệt tình xây dựng nền văn minh tình thương để chờ ngày Chúa quang lâm.
     Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, khi lên trời Chúa đã không bỏ chúng con. Nhưng Chúa vẫn hằng yêu thương nuôi dưỡng và ở lại với chúng con qua bí tích Thánh Thể, Chúa cũng luôn hướng dẫn dìu dắt chúng con qua Lời Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể để nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn có Chúa đồng hành, để cùng với Chúa chúng con ra đi phục vụ anh chị em chúng con. Amen.