Giáo họ Giuse

GIÁO HỌ GIUSE

 


 

 - Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse Thợ (01/05)

 - Ban chấp hành khóa 11 (2010-2014):

  • Trùm chánh: Ông Phanxico Xavie Phạm Quốc Hùng
  • Trùm phó: Ông Giuse Phạm Văn Đạt
  • Thư ký: Ông Giuse Trần Văn Liêu
  •  Thủ quỹ: Ông Giuse Phạm Đức Nghiệp