Giáo họ Micae

GIÁO HỌ MICAE

- Bổn mạng: Lễ Thánh Micae (29/09)

- Ban chấp hành khóa 11 (2010-2014):

  • Trùm chánh: Ông Giuse Phạm Văn Chiến
  • Trùm phó: Ông Giuse Trần Việt Hùng
  • Thư ký: Ông Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nghi
  • Thủ quỹ: Bà Anna Nguyễn Thị Giang