Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

.
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lời Chúa: Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
      Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
     Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Giêsu sau khi Ngài Lên Trời trở về cùng với Chúa Cha, là Đấng đã sai Ngài xuống trần gian này và Ngài đã không để chúng ta mồ côi. Bằng chứng cụ thể trong Tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa đọc, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ cũng là cho chúng ta qua các bí tích.
    Ngày nay Chúa Thánh Thần dẫn tiếp tục giúp Hội Thánh chu toàn sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu, đặc biệt Chúa Thánh thần soi sáng cho các vị chủ chăn để các ngài chu toàn ba sứ vụ được Đức Giêsu trao phó. Một là sứ vụ ngôn sứ để công bố Lời Chúa, hai là sứ vụ tư tế để thánh hóa các tín hữu qua các bí tích, ba là sứ vụ vương đế để chăn dắt và phục vụ Hội thánh.
    Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn mạch của tình yêu, nguồn mạch của bình an, hoan lạc, nhẫn nhục và nhân hậu xin ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng con để chúng con sẽ được biến đổi. Khi chúng con hòa nhập vào môi trường sống, để chúng con sẽ là gương sáng cho mọi người chúng con gặp gỡ và tiếp xúc. Amen