Tháng 05. 2016

NGUYỆT KÝ GIA ĐÌNH MVTT HẠT THỦ ĐỨC THÁNG 05. 16
Hội ngộ linh đạo tháng05/2016

I. Mở đầu:

1.  Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần
2.  Đọc kinh Sáng soi
3.  Đọc một đoạn Tin Mừng
4.  Hát Tâm ca Truyền thông

II. Giới thiệu thành phần tham dự:

Gồm có:
  1.    Cha Trưởng ban Giuse Vũ Hữu Hiền.
  2.   Các xứ trong hạt
    -    Bình Thọ
    -    Thủ Đức
    -    Từ Đức
    -    Thánh Khang
    -    Tam Hải
   -      Châu Binh
   -     Dòng  MTG Khiết Tâm
   -     Khiết Tâm(cảm tình viên sẽ theo học khóa MV Tổng quan khóa này)

III.   Trưởng nhóm hạt phổ biến nội dung cuộc họp, triển khai các công việc:

1. Bầu lại trưởng, phó nhóm nhiệm kỳ mới.
2. Công việc sắp tới trong hạt.
2. Thành lập CLB Media của hạt.

IV. Bầu theo hình thức đề cử và biểu quyết. Sau khi được cha Trưởng ban duyệt qua, đồng ý và đã quyết định:

BAN CHẤP HÀNH
1.  Anh Đa Minh Đinh Quang Tuyến- Trưởng nhóm
2.   Chị Maria Võ Thị Minh Trang- Phó nhóm- Thủ Quỹ
3.  Anh Giuse Nguyễn Ngọc Trung Toàn- Thư ký+ Add chính trang Saigontitocovn.net của hạt.

CLB MEDIA
1.   Anh Paul Đinh Minh Thể-  chịu trách nhiệm nhóm quay phim.
2.  Anh Nguyễn Văn Sang- chịu trách nhiệm nhóm viết tin.
3.  Chị Maria Võ Thị Minh Trang- chịu trách nhiệm nhóm chụp hình.
4. Chị Hà lan- chịu trách nhiệm nhóm Audio.

V. Công việc sắp tới:

1. Giúp đỡ Tu Hội Bác Ái Bình Triệu làm Video kỷ yếu.
2. Cộng tác với gx Châu Bình chương trình Kỷ niệm 60 năm thành lập.

VI.  Đóng góp ý kiến

1.Phân chia công việc hợp lý, cùng nhau chia sẻ công việc cũng như phải có thời gian chuẩn bị cho những công việc sắp tới( anh Toàn- Thánh Khang)
2. Kêu gọi sự hợp tác( anh Sang – Tam hà)
3. Hỗ trợ cho những gx chưa có điều kiện thuận lợi để làm truyền thông( chú Tụy, anh Tôn- Tam Hải)
4. TV trong hạt nhất trí mỗi tháng họp 1 lần  làm Nguyệt ký. Bên cạnh đó sẽ gặp nhau mỗi tháng 1 lần cho CLB Media của hạt để TV hỗ trợ kinh nghiệm với nhau khi tác nghiệp. Buổi gặp gỡ này có tên tạm thời là “CAFÉ MEDIA”; đây cũng là nơi TV trao đổi, học hỏi, gắn kết nhau trong tình thân, tình nghĩa, cầu nguyện, sẻ chia…như tâm tư của cha Trưởng ban muốn mọi TV như vậy.  

VII.  Nhắn nhủ của Cha Trưởng ban

1. Chúng ta đang làm những việc cho Chúa và Giáo Hội, các trang mạng là nơi loan báo tin mừng và là nơi chia sẽ lời Chúa đến với mọi người
2. Mọi người nên đoàn kết gắn bó để hoàn thành tốt công việc MVTT của giáo hạt và cho giáo xứ.
3. Xem lại số TV . Nếu ai không có khả năng tham gia các hoạt động thì chuyển sang TV Tán trợ.
4. Lên kế hoạch làm kỷ yếu thành viên trong hạt.
5. Viết Nhật tác, Nguyệt tác, làm Nguyệt ký đều đặn từng tháng.

VIII: Kết thúc

- Xướng đáp Châm Ngôn Truyền Thông :
Tích Cực : loan báo tin mừng
Hiệp thông : xây dựng văn minh tình thương.
Mọi người chào nhau trong tình thân ái ra về.
Xin Add vào group mail 4 thành viên mới:
1.Giuse Võ Tiến Hùng- email: Giusevotienhung1970@gmail.com
2. Sơ Rosa Đỗ Xuân Hằng MTG Khiết Tâm- email: roxuanhang@gmail.com
3. Sơ Anna Lại Thị Thanh Vân MTG Khiết Tâm- email: thanhvanmtgkt@gmail.com
4. G.B Nguyễn Văn Thành- email nguyenvanthanhtd0975490400@gmail.com.