Tháng 05-2016

MVTT Tân Sơn Nhì Tháng 05-2016
Gia đình Mục Vụ Truyền Thông giáo hạt Tân Sơn Nhì đã sinh hoạt Linh Đạo thường kỳ vào lúc 19g30 ngày 12/05/2016, tại hội trường giáo xứ Phú Thọ Hòa. Đến tham dự có linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền, trưởng ban MVTT TGP và 17 thành viên gia đình MVTT Tân Sơn Nhì.
Các thành viên đã đọc và chia sẻ Lời Chúa qua đoạn Tin Mừng Ga 17,20-26 với trọng tâm là sự hiệp nhất.
Đóng góp ý kiến về ngày Thế Giới Truyền Thông lần Thứ 50 vừa qua: 26 thành viên Gia đình MVTT Tân Sơn Nhì đã tham dự ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 50 được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 07/05/2016 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TPHCM (TGP). Ngày đại lễ nói chung mọi sự tốt đẹp,  tuy nhiên cần có thời gian để giao lưu nhiều hơn.
Gia đình Mục Vụ Truyền Thông giáo hạt Tân Sơn Nhì đã bầu lại Trưởng nhóm MVTT giáo Hạt,  kết quả: anh Phượng tiếp tục chịu trách nhiệm với số phiếu 11/17. Linh mục trưởng ban đã chuẩn y.
Phiên họp kết thúc lúc 21g00.