Chúa Nhật VIII TN Chúa Ba Ngôi

.
Chúa Nhật VIII TN Năm C Chúa Ba Ngôi
Lời Chúa: Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.
      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
SUY NIỆN & CẦU NGUYỆN
      Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta được vui mừng thấy mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, gọi là mầu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu biết của loài người. Tuy chúng ta không thể thấu hiểu mầu nhiệm đó, nhưng rất may mắn nhờ qua Chúa Giêsu. Chúng ta được thấy mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu và đó là tình yêu hiệp thông. Tình yêu đó khiến cho Ba Ngôi trở nên Một, đây là điều Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định: “ Ta và Cha Ta là một.”
     Thế cho nên, khi tỏ bày cho con người mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phải thách thức trí khôn con người mà Ngài muốn mời gọi mỗi người chúng ta phải sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài mời gọi chúng ta bước vào gia đình Ba ngôi để sống hiệp thông như Ba ngôi Thiên Chúa. Nơi đó, con người không chỉ gọi Thiên Chúa là Cha, mà còn biết nhận ra nhau như anh em một nhà, biết chấp nhận những cá biệt của nhau bằng tấm lòng bao dung, nhân ái, để không còn làm khổ cho nhau vì ích kỷ, tham lam. Nơi đó, con người sẵn lòng bỏ qua hiềm khích, loại trừ chia rẽ, đố kỵ để dựng xây tình huynh đệ, khi biết nắm tay nhau trong cảm thông và tha thứ. Nơi đó, con người sống bằng sức sống của Thiên Chúa sáng tạo và đổi mới. Lối sống không dựa cậy, không lượng giá nhau trên tiền tài danh vọng, nhưng sống với nhau bằng tấm lòng và trái tim Thiên Chúa.
      Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con biết ý thức về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Khi chúng con nhân danh Ba Ðấng trong dấu thánh giá để giúp chúng con biết cầu nguyện, làm việc và chấp nhận vì tin yêu và xin cho chúng con được ở lại trong tình yêu Ba Ngôi cực thánh.  Amen.