Ca đoàn Tổng Hợp ( Ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm )

CA  ĐOÀN TỔNG HỢP 
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)


 

     Ca đoàn được Thành Lập năm 2010 được lấy tên là:
                           "
Ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm"

Sinh hoạt:
   Hát lễ vào ngày lễ lớn trong Giáo Xứ:
    * Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ 08 / 12 hàng năm

       * Lễ Giáng Sinh
    * Lễ Tết Giao Thừa
    * Lễ Phục Sinh
    * Và các lễ trọng đại khác trong giáo xứ, hội diễn Thánh ca trong hạt, giáo phận.