Chúa Nhật Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô

.
Chúa Nhật IX TN Năm C Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô
Lời Chúa: Tất cả đều ăn no nê.
      Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Bài Tin Mừng muốn nhắc cho chúng ta hiểu: “con người không chỉ sống bằng cơm bánh nhưng bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Lời ấy, không chỉ là những bài giáo huấn mà còn là những hành vi cụ thể khi chữa cho các bệnh nhân, Ngài nhắm đến việc cứu chữa tâm hồn họ. Ngài muốn giải thoát con người khỏi tội lỗi. Lời Thiên Chúa là một lời linh hoạt và đem lại nhiều hoa trái, lời ấy đến để mạc khải cho chúng ta biết chúng ta là con Thiên Chúa. Rồi đến dấu chỉ gợi lên một lương thực khác, mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân lọai vào buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh.
     Chúng ta hãy quí trọng Bữa Tiệc Thánh Thể, không chỉ vì được chứng kiến phép lạ hóa Bánh ra nhiều, nhưng quan trọng hơn vì được hòa nhập vào sự sống và tình yêu vô biên của Đấng Cứu Thế. Và chúng ta sẽ trở nên những thừa tác viên phân phát và chia sẻ sự sống cũng như tình yêu của Ngài cho anh chị em mình như các tông đồ khi xưa, các ngài đã phân phát và thu lại những tấm bánh vụn quí giá trong phép lạ nhiệm mầu. Chúng ta cũng sẽ không khi nào bỏ phí những cuộc sống và những ơn lành của Chúa ban tặng cho chúng ta, tất cả đều quí giá trước mặt Thiên Chúa và đáng được Ngài yêu thương cứu chuộc và nuôi dưỡng bằng sự sống cho chúng ta.
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đã dùng Mình Máu rất châu báu của Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn chúng con, xin cho chúng con biết yêu mến Phép Thánh Thể, siêng năng tham dự thánh lễ hằng ngày, nhất là thánh lễ Chúa Nhật và các lễ trọng. Amen.