Chúa Nhật X Thường Niên Năm C

.
Chúa Nhật X Thường Niên Năm C
Lời Chúa: Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy.
      Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
    Bài Tin Mừng Chúa nhật X thương niên năm C hôm nay, Giáo hội muốn giúp chúng ta khám phá ra khuôn mặt vĩ đại của Thiên Chúa là giàu lòng thương xót, thể hiện qua lời nói và việc làm của Đức Giêsu làm cho con trai bà góa thành Na-im trỗi dậy từ cõi chết. Đây là dấu chỉ vĩ đại của Thiên Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, khiến cho dân chúng phải kêu lên: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người.”
   Chúa Giêsu đến thế gian để cứu độ con người. Sự hiện diện này đem lại niềm an ủi, khích lệ và còn đưa lại sự sống, khôi phục sự sống và kiến tạo sự hiệp nhất. Những người có đức tin nhìn cuộc đời dưới khía cạnh lạc quan và tích cực, họ coi cuộc đời chỉ là một cuộc hành trình về quê trời, mỗi người chúng ta chỉ là khách lữ hành nơi trần thế. Trong cuộc hành trình, chúng ta phải nỗ lực vừa chịu đựng vừa vượt qua khó khăn để đi tới đích và chúng ta phải nhớ lời Chúa đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại đón các con.” Vậy chết không còn là nỗi sợ hãi khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhưng sự chết vẫn xảy ra, vì đó là quy luật tự nhiên, và hơn thế nữa sự sống siêu nhiên mới là sự sống đích thực, nhưng Chúa đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người.
   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, vì vậy nơi Chúa không có sự chết, nhưng Chúa phải bước qua cuộc tử nạn để đến phục sinh. Xin thương ban cho chúng con biết cậy trông vào Chúa để có sự sống viên mãn đời đời.    Amen