Bổn mạng Gia Đình PT TT 2016

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bổn Mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm
(03.06.2016)


Nghi thức tuyên hứa của 4 đoàn viên mới


Lời nguyện Cộng Đoàn


Dâng Lễ Vật

.Ông trưởng đoàn GĐPT dâng lời tri ân quý Cha và Cộng Đoàn


Hợp ca bài "Con Đường Giesu"