Tháng Sáu-2016

I-Thánh lễ tạ ơn thứ Ba đầu tháng 6/2016, ngày 07/06/2016 của GĐ/MVTT-GP SG lúc 18g30 ngày 07/06/2016
Xin click vào link dưới đây:
http://nguyetkytandinhthehien.blogspot.com/2016/06/thanh-le-ta-on-thu-ba...
II- Bài viết của các thành viên MVTT-TĐ/WTGPSG:
1-
Giáo xứ Bùi Phát: GĐPTTT Chúa Giêsu mừng bổn mạng/ Búi Phát/ anh Ngô Viết Luyện/      http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20160615/35212

2-Giáo xứ Bùi Phát: Tân linh mục Vinhsơn Mai Xuân Xinh dâng lễ tạ ơn