Tháng 6.2016

HỌP LINH ĐẠO THÁNG 11

Ban MVTT hạt Xóm Chiếu đã gặp gỡ trong buổi họp Linh đạo tháng 06 tại Gx.Mẫu Tâm, lúc 7g30 tối, ngày 09 tháng 06 năm 2016.

1. Thành phần tham dự: 
    Cha Trưởng ban, Cha đồng hành hạt Xóm Chiếu và các anh chị trong ban MVTT hạt Xóm chiếu.
2.  Nội dung linh đạo:
    - Cùng đọc và chia sẻ Tin Mừng Mt 5,20-26
    - Cha Trưởng ban chia sẽ về sứ mạng truyền thông, Chia sẽ cách lam nhật tác,nguyệt tác, nguyệt ký. 
    - Bầu ban chấp hành:
           + Trưởng nhóm: Trịnh Quang Khải
           + Phó Nhóm: Phaolo Lê Minh Phuc
           + Thủ quỷ: Nguyễn Minh Đức
          + Thư Ký : Maria Lê Trần Mai Nhi
    - Thống nhất ngày gặp gỡ Linh đạo: Thứ năm tuần thứ 2 của tháng.

Buổi họp kết thúc lúc 9g00.