Cà phê media , truyền thông

Xin chào mọi người !

 
Theo tinh thần cuộc họp tháng 5-2016, thân mời mọi người cùng tham dự Cà Phê media, truyền thông vào lúc 8h30 ngày Chúa Nhật 19-06-2016 tại quán Cà Phê Napoli  26 Chương Dương,Linh Chiểu,Thủ Đức ( xin xem thêm bản đồ)
 
Khi đi tham dự xin mang theo tinh thần cởi mở, vui tươi, và chuẩn bị sẵn những ý tưởng, công việc, vấn đề liên quan đến truyền thông, media ...
và 20.000  vnd tiền nước nhé.

TM BTT Hạt Thủ Đức
Jos Trung Toàn