Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C

.
Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C

Lời Chúa: Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khồ nhiều.

      Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa". Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
     Người bảo rằng: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy".
    Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
       Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, có ba góc độ nhận xét về Chúa Giêsu. Một, dân chúng nhận xét Chúa Giêsu là một tiên tri như Gioan Tẩy Giả, hoặc Êlia hay một ngôn sứ nào đó. Hai, là các môn đệ nhận biết về Chúa Giêsu, qua Phêrô đại diện các tông đồ mà thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Mức độ thứ ba, chính là cao điểm của toàn bộ Kinh Thánh và mầu nhiệm cứu độ nơi Thập Giá và Phục Sinh. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại.” Đó mới là sứ mệnh chính yếu của Đức Kitô, tự nguyện chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại chúng ta.
      Lời mời gọi vác thập giá theo Chúa vẫn vang vọng qua dòng lịch sử thời gian, thập giá hằng ngày của người Kitô hữu chúng ta đối diện. Là sự đau khổ của bệnh tật, nỗi cô đơn của tuổi già, những đau khổ do hận thù, ghen ghét, ganh tỵ,  sự cám dỗ hủy hoại sự sống bằng cách phá thai, cổ võ hôn nhân đồng tính vv… Những thập giá này đang đè nặng trên vai mỗi người chúng ta, không thập giá nào nặng hơn hoặc nhẹ hơn thập giá nào. Mà chúng ta cần phải can đảm đón nhận thập giá đời mình với sự mạnh dạn và xác tín rằng, Chúa Giêsu cũng đang đồng hành và vác thập giá cùng với chúng ta.
      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa về Lời Chúa đã giúp chúng con có thể hiểu cặn kẽ hơn Thánh ý của Chúa Cha. Nguyện xin Thánh Thần Chúa soi sáng cho những công việc chúng con đang làm và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể thực thi Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con, chúng con nguyện xin được noi gương Đức Maria không chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa hằng ngày trong đời sống của chúng con.  Amen