Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C

.
Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C
Lời Chúa: Đức Giêsu nhất quyết đi Giêrusalem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.
     Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
     Đang khi Thầy trò đi đường, thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.
     Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
        Bài Tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi Giêrusalem. Chúa tiến về Giêrusalem để hoàn tất kế hoạch cứu chuộc mà Chúa Cha đã hoạch định. “Ngài sẽ lên Giêrusalem, sẽ bị nộp trong tay người tội lỗi, sẽ bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.” Để hiểu thêm lời Chúa đã nhiều lần nhắc nhỡ: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Đó là bài học căn bản Chúa nhắc đi nhắc lại cho các môn đệ, cũng như cho chính chúng ta hôm nay.
     Và hôm nay, chúng ta hãy tự vấn lương tâm chúng ta có thực sự bước theo Chúa chưa, hay vẫn còn bị những níu kéo trần gian ràng buộc. Nhất là chúng ta đã thực sự nên giống Chúa, bằng cách đối xử khoan dung, độ lượng với những kẻ chúng ta không mấy có cảm tình, bởi vì sự nóng giận thường làm hỏng công việc, giận quá thì mất khôn và sự thù hận này sẻ nảy sinh ra sự thù địch khác, khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên bất ổn, bởi vì lúc nào cũng bị căng thẳng vì phải đối đầu với nhau. Chính vì thế, lời Chúa Giêsu đã nhắn nhủ cho mỗi người chúng ta, đó là: Các con hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con không sợ. Khi bước theo Chúa, vì chính Chúa là đường là sự thật là sự sống và cũng là tình yêu mà chúng con phải bước tới.  Amen.