Ca đoàn Con Đức Mẹ

CA ĐOÀN CON ĐỨC MẸ 
Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)


 
Sinh hoạt:
    * Hát Thánh Lễ hàng tuần:
     . 17g00 thứ hai.
     . 17g00 thứ bảy.
     . 16g00 Chúa Nhật
    * Tập hát :
     Sau Thánh Lễ thứ hai và sau Thánh Lễ thứ bảy.

 

Mừng bổn mạng ca đoàn Con Đức Mẹ 15.08.2013