NGUYỆT KÝ THÁNG 07 NĂM 2016 (MVTT Xóm Mới)

Hình ảnh do MVTT hạt Xóm Mới thực hiện, Nguyễn Đức tổng hợp vào video

Video khác