Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C

.
.
Lời Chúa: Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng.
      Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “ Anh  em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gỏ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tới ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh  em: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh  em hãy biết điều này: Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh  em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phúc anh  em không ngờ, thì con Người sẽ đến.”
.

 
SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN
     Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đợi chủ trở về, sự chờ đợi trong kiên nhẫn, dầu lúc đêm khuya hay lúc bình minh chúng ta vẫn luôn tỉnh thức vì không biết chủ về vào lúc nào. Chủ về với ý nghĩa là chính Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm mỗi người chúng ta qua các ơn lành, qua các bí tích… Chủ về cũng có nghĩa là ngày cánh chung, ngày đó sẽ khép lại toàn bộ lịch sử của loài người. Chúa sẽ quang lâm, Ngài thưởng công hay luận phạt tuỳ theo thái độ sống của mọi người chúng ta.
     Hy vọng vào ngày cánh chung, chúng ta biết chu toàn trách nhiệm đó một cách chu đáo như người quản gia khôn ngoan và trung tín, biết quản lý và phân phát của cải cho các gia nhân, tôi tớ “Ai được giao cho nhiều thì phải phân phát nhiều.” Chúng ta chu toàn nhiệm vụ được giao phó cũng là một cách thức tỉnh và sẵn sàng chờ đón Chúa. Vì mọi công việc tốt đẹp thực hiện trong cuộc sống hôm nay sẽ được giữ lại làm công đức kiến tạo Nước Trời mai sau.
    Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin phó thác trọn vẹn cuộc đời chúng con cho Chúa, qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích và hằng ngày chúng con biết chu toàn bổn phận của mình đối gia đình, đối Giáo hội hay ngoài xã hội.  Amen