Thực hiện nguyệt ký

08giờ00 sáng thứ tư ngày 04/9/2013 Mục Vụ Truyền Thông Chí Hòa đã họp định kỳ đầu tháng tại Giáo xứ Lộc Hưng. Tham gia buổi họp có 12 thành viên (Cha đồng hành có việc riêng), ngoài ra có sự hiện diện Cha Giuse trưởng ban MVTT,
Nội dung : Thực hiện theo truyền thống buổi họp ; Thông báo CT lễ bôn mạng liên nhóm hạt Chí - Thọ - Nhì ; Bàn tổ chức dã ngoại cho AE...
 Cha Trưởng ban chỉ đạo : Tổ chức lễ bổn mạng ,hay đã ngoại để làm gì? nếu không làm được, làm tốt công tác truyền thông,,, Và Cha đã hướng dẫn một số nội dung trên trang new.titoco như thế nào là nguyện tác , nhật tác, và nguyệt ký cũng như kỹ thuật thực hiện, và đễ hiểu rỏ vấn đề trên một số AE đã đăng ký sáng thứ tư 11/9 lúc 9giờ sẽ có mặt trên TTMV để Cha Giuse hướng dẫn thêm... nhu Anh Nam-Bác Hương Quê- Thúy Nga- Tuấn Chí Hòa ...v..v..
  Buổi họp chuyên đề đã kết thúc lúc 09g30 cùng ngày.