Tháng 08-2016

Gia đình MVTT Tân Sơn Nhì
TỔNG KẾT HỌP LINH ĐẠO
Vào lúc 19 giờ 30 ngày 11/8/2016, tại Hội trường giáo xứ Phú Thọ Hòa, Gia đình MVTT Tân Sơn Nhì đã sinh hoạt định kỳ tháng 08/2016. Thành phần tham dự: Anna Cecilia Vũ thị Nga, Antôn Nguyễn Bích Tân, F.X Trần Văn Luật, Giuse Đinh Văn Phượng, Giuse Đinh Văn Quyết, Giuse Phùng Văn Thanh, Maria Nguyễn Thị Thanh Hòa, Maria Trần Thị Tiến Hương, Phaolo Nguyễn Khôi, Têrêsa Nguyễn thị Ánh, Vincentê Nguyễn Văn Gòn, Vinh Sơn Vũ Trọng Đạt, Vinh Sơn Đặng Hùng Phụng, Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Xương.
I- Khởi đầu:
Toàn thể đã hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa cách nghiêm trang, cùng đọc Tin Mừng theo thánh Mát-thêu 18,21-19,1:
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! " Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? " Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.
Và có 04 người lần lượt chia sẻ Lời Chúa.
Tiếp theo là hát “Tâm Ca Truyền Thông” .
Xướng đáp Châm ngôn Truyền Thông:
Tích cực - Loan báo Tin Mừng.
Hiệp thông - Xây dựng văn minh tình thương.
II. Nội dung:
- Trưởng Nhóm nhắc lại việc làm nhật tác, nguyệt tác và kỷ yếu giáo xứ.
- Chia sẻ kỹ thuật truyền thông: Những bài trang TGPSG sẽ đăng và không đăng. Không vào được trang Titocovn vì quên mặt khẩu và xin lại rất khó.
- Trao đổi việc tác nghiệp ngày Đức giám mục phụ tá TGP dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Tân Phú.
 
IV. TÌNH NGHĨA TRUYỀN THÔNG
1.     Mừng bổn mạng: Maria Nguyễn Thị Thanh Hòa, Maria Trần Thị Tiến Hương.
2.     Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, sáng danh cầu nguyện cho Cha Hạt trưởng, Cha sở, Cha đồng hành và các Thành viên trong nhóm còn sống hay đã qua đời.
V. KẾT THÚC
Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 20 giờ 45 phút. Sau đó chụp hình lưu niệm.