Ca đoàn Thánh Tâm

CA ĐOÀN THÁNH TÂM
BỔN MẠNG :

Hát lễ vào lúc 17g chiều Chủ Nhật  hàng tuần