Ca đoàn Phục Sinh

CA ĐOÀN PHỤC SINH
Bổn mạng: Chúa Phục Sinh (CN1 Phục Sinh)

 
Sinh hoạt:
     Hát lễ 5g00 sáng Chúa Nhật hàng tuần.
     Tập hát 19g30 thứ tư hàng tuần.